6932493158,6972138441 ΘΕΣΗ ΣΤΕΡΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΥ, Μάνδρα kostasvatsakhs@gmail.com